top of page

Jak vést mladé lidi? Pomůže koučink?

Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2011

Učitelé a vychovatelé bijí na poplach! Co se děje s dnešní mladou generací, která nemá z ničeho respekt a nic jí není dost dobré? Jak k ní máme přistoupit, aby nás poslouchala?

Otázky tohoto typu nejsou vlastně nic nového. Vždy se budou ozývat názory „to za nás nebylo“ či nebo „kam to takhle chtějí ti mladí dotáhnout“! Kde je tedy problém. Je to v odlišném vnímání hodnot nebo v jiném vidění světa, možná i v jinak nastavených cílech

? Ať je to tak nebo jinak, k rozporům dochází a je nutné je řešit. Je potřeba sladit požadavky a nároky učitelů a vychovatelů s požadavky a nároky dětí, žáků a studentů.

V úspěšných firmách už vědí, že systému direktivního vedení dávno odzvonilo. Dokonce i zavedení demokratického přístupu narazilo na své hranice. Typické, „řekni svůj názor, rád si ho poslechnu, ale stejně to bude po mém“ dnes ve vyspělých firemních kulturách nefunguje. Proč by takovouto obrodou nemohlo projít i naše základní a střední školství. A nejedná se pouze o řešení vztahu mezi učitelem a studentem, patří sem i vztah mezi ředitelem a pedagogickým sborem a vztah mezi učiteli a rodiči. Všichni máme podobné zážitky, když jsme se chodili nebo ještě chodíme ptát na naše potomky, bolelo nás okolo žaludku a obávali jsme se slov, která uslyšíme. Je ovšem možné, že zrovna takový tlak okolo žaludku mají i učitelé, když předstupují před rodiče. A jak je dětem, když vchází do třídy neproniknutelný pan učitel nebo neznámá paní učitelka a jak je vlastně učitelům, když stojí před rozesmátou nebo rozkřičenou třídou? Mají tyto skupiny společné cíle? Co chce žák či student v lavici, čeho chce dosáhnout učitel a co očekává rodič?

Jen pár otázek – tyto a všechny další je možné snadno a rychle zodpovědět. Koučink je metoda, která i ve škole nebo výchovném zařízení dokáže odhalit slabá místa, sladit přístupy, najít společný zájem, zkrátka navodit příjemné prostředí, které povede k efektivní výuce. Zkuste si vyplnit malý test.

Kdy se nejlépe učíte novým věcem?

Tehdy, když …

 • Když mám strach ze špatné známky

 • Když na mne čeká další úkol

 • Když se necítím dobře

 • Když nevím, z čeho se mám učit

 • Když mi chybí podpora

 • Když tomu nerozumím

 • Když se bojím zeptat

a nebo, když …

 • Je legrace

 • Vidím to na příkladu

 • Zkouším to

 • Nikdo mne nehodnotí

 • Mluvíme o tom

 • Všichni jsou přátelští

 • Je dost času

V Polsku pouze za jeden školní rok dosáhly výsledky škol díky zavedení metody koučinku výrazného zlepšení. Současný ministr školství metodu koučinku zná. V médiích bylo uveřejněno, že má snahu zavést koučink a do škol a současně zřídit pozici kouče. Je to nová věc, a proto vyvolala různé ohlasy. Učitelé mají strach z další povinnosti, z další kontroly, z další práce. Ale obava není opodstatněná. Jestliže do školy přijde zkušený kouč, přinese do kolektivu dětí i pedagogů úlevu. Kouč neradí, nezkouší, nehodnotí, nemanipuluje. Kouč naslouchá, ptá se, podporuje, doprovází, shrnuje. Kvalitní kouč zná proces, který dovede učitele, studenta či kolektiv k cíli, který si stanovil. Ať je to zvýšení autority, řešení konfliktů, zlepšení komunikace, budování vztahu, hledání motivace, předcházení vyhoření, nacházení předností, vytváření vhodné atmosféry …

Už dnes existují skupiny koučů, kteří se věnují konkrétním školám v rámci definovaných projektů a pracují na integraci koučinkového přístupu do systému školy. Jaké zkušenosti máte vy? Co uděláte pro to, aby ve škole, kterou vedete nebo do které chodí vaše dítě nebo kterou dokonce navštěvujete, bylo ještě příjemněji? Těším se na vaše zprávy.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page