top of page
Anchor 10
... je přece mnohem snažší změnit sám sebe,
než měnit druhé nebo dokonce celý svět ..."

Olé Nydahl 

   Poznání   
   Potešení   
   Pohoda   
   Pohodlí   
Jak to začalo? 

Po více než 20 letech na manažerských pozicích ve státní správě jsem se seznámila s rozvojovou metodou koučink, která se k nám ze západní Evropy a Ameriky dostala zejména díky velkým nadnárodním korporacím. A právě tato metoda, která v samém důsledku vede ke zvýšení odpovědnosti, k sebeuvědomění a ke změně způsobu myšlení, mne dovedla k tomu, že jsem dokázala změnit svůj život, odejít ze známého prostředí zaběhlého zaměstnání, opustit  finanční jistotu a vstoupit do světa byznysu. Společnost založenou v roce 2003 a orientovanou na cestování jsem postupně transformovala na firmu, která se věnuje osobnímu rozvoji.

Co vše vám může Agentura JUVENTA nabídnout?

Kvalitního profesionálního kouče s více jak 10 letou praxí, který vám umožní podívat se na vaši situaci, kterou řešíte doma či v zaměstnání, na vaše potřeby, úkoly a cíle z jiného úhlu. Zajistí za účasti profesionálního kouče pro jednotlivce i skupiny dovolenou v příjemném prostředí, tzv. „dovolenou jinak“, kde si nejen odpočinete a zažijete mnoho zajímavého, ale také s pomocí svého kouče najdete nová řešení, jež vám dodají energii a nadšení pro zbytek roku a může vám dát podporu při řešení vašich zdravotních obtíží. Velmi úspěšnou podporu při aplikaci koučovacího přístupu do profesního i soukromého života zejména zaměstnancům státem řízených institucí, politicky a veřejně činným lidem, pedagogům a pracovníkům neziskové sféry. Certifikovaného praktika rekonektivního léčení, který nastartuje proces okamžitých i dlouhodobých změn ve vašem těle i ve vaší mysli.

Proč tuto práci dělám?

Protože podporovat lidi, kteří chtějí změnu, pro kterou jsou rozhodnuti něco udělat, má velký smysl. A protože mne to prostě baví :)

Na čem staví Agentura JUVENTA svoji činnost? 

Základním kamenem pro veškerou činnost agentury je koučovací přístup ke klientům i k řešení zadaných požadavků. Přístup, který garantuje respekt, bezpečné prostředí a vzájemnou důvěru. Přístup, který je podložen praxí a životními zkušenostmi. Firemní motto 4 P = poznání, potěšení, pohoda, pohodlí koresponduje se jménem agentury - JUVENTA, což přeloženo z latiny znamená „mládí“. A pomocí koučinku a rekonektivního léčení si můžete „věčné mládí“ zajistit. Koučink je cesta, jak se stát spokojeným a rekonektivní léčení je způsob, jak tělo i mysl dostat do rovnováhy a harmonie.  Proč a jak? Protože pomocí těchto moderních a efektivních metod dosáhnete na svá přání a splníte si své sny. Protože propojení rekonektivního léčení a koučinku přináší změnu do života a mění ho k lepšímu. To nejsou planá slova, to je má vlastní zkušenost a zkušenost mých klientů.

Jak je možné toho všeho dosáhnout?

Každý máme v sobě jiskřící diamanty, které za podpory profesionálního kouče nalezneme, pojmenujeme, vyzdvihneme a využijeme. Každý potřebujeme impulz rekonektivního léčení, který nám spolu s koučováním umožní si uvědomit, jaké jsou naše hodnoty, kde vidíme smysl, co chceme a jak toho dosáhnout. 

Jaký může být pro vás největší přínos?

Zejména podpora pro nalezení optimálního řešení a realizaci vašich přání a rozhodnutí, která je poskytovaná na profesionální úrovni v souladu s principy a etikou Mezinárodní federace koučů (ICF), uvědomění si sebe sama a využití vlastních zdrojů

k dosažení svých cílů v pracovním i soukromém životě. Stejně tak návrat k rovnováze a zdraví vyladěním si všech oblastí svého života.

CERTIFIKÁTY

DOKUMENTY

bottom of page