top of page

Co je to nemoc?

Publikováno Sféra, 2011

Jakýkoli zdravotní problém těla je vlastně výrazem duchovní nesrovnalosti mysli. Nemoc je výraz těla, co mysl nedokáže vědomě pojmenovat. Prvotní a jediná příčina bolesti nebo onemocnění je skryta v chování, jednání či vystupování člověka a v přístupu ke vztahům, které navazuje nebo má navázány, jednoduše řečeno ve špatně prožívané realitě. Myšlenka má neuvěřitelnou sílu, proto jakmile člověk začne o sobě a o svých nedostatcích přemýšlet, pak je ochoten vnitřně uznat svoji nesrovnalost a přijmout fakt, že je nutné pro danou situaci změnit své myšlení. Myšlenka na změnu svého přístupu ke vztahu k sobě nebo ke vztahu vůči okolí zafunguje jako silný energetický zdroj, který dodá potřebnou sílu k duchovnímu růstu a k transformaci v mentální rovině. Tato myšlenka nastartuje tělu proces uzdravení. Stručně lze říci, že nemoc těla je šance, jak se duchovně posunout, uzdravit svoji duši a tím dát zdraví také svému tělu.

Volně podle knížky Pavly Kubešové „Zázrak uzdravení má svá pravidla“

Co hlásí duše, když tělo onemocní? Vyberte si, prosím!

1. Volá o pozornost: „Všímejte si mne!“

2. Chce utéct ze situace, do které se dostala: „Neumím nebo nechci to řešit!“

3. Potřebuje se zastavit: „Chci si rozmyslet, jak dál!“

Proč jsme tedy onemocněli? Jen dva důvody vedou k nemoci. Vnitřní nespokojenost a oslabený organizmus. Neplatí tedy známé tvrzení „ve zdravém těle zdravý duch“, ale tvrzení opačné „zdravý duch ve zdravém těle“. Ale když už se nám to podařilo a bolest či nemoc nás nahlodává, co s tím? Můžeme navštívit lékaře moderní medicíny, který jistě úspěšně utlumí projevy naší bolesti či nemoci, ale neodstraní jejich příčinu, tedy neuzdraví nás. Není to proto, že by nechtěl. Je to proto, že odstranění příčiny naší bolesti či nemoci je pouze v naší moci, protože sídlí v mysli člověka.

Pro to, aby člověk mohl vstoupit na cestu uzdravení sama sebe prostřednictvím změny svého myšlení, je vhodné přijmout dva předpoklady: mít se rád a odpustit si, jinými slovy přijmout nejen situaci, do které se dostal, ale zejména přijmout sebe samého takového jaký je. Neméně důležité je pak přijetí faktu, že síla myšlenky je větší než si myslíme, protože realita, kterou prožíváme, je tvořena námi samými, tedy naším myšlením. Zde nehovoříme o duchovním pojmenování našich přání, ale o ryze exaktním vyjádření, které je podloženo výzkumy z oblasti kvantové fyziky a které dokazuje, že první je energie, chcete-li myšlenka, jež hmotu tvořenou různě pojmenovanými částicemi udržuje v určitých vztazích, o kterých se učí naše děti na základní škole ve fyzice, chemii či biologii.

Proces uzdravení je také převzetí zodpovědnosti za své zdraví. To znamená, že bychom neměli čekat, až s námi lékař či někdo jiný, komu více či méně důvěřujeme, něco pro naše zdraví udělá, ale měli bychom se aktivně na našem uzdravení podílet. Každý proces uzdravování je tvořen třemi oblastmi, které nelze oddělovat, protože se navzájem velmi významně ovlivňují. Jedná se o vhodnou stravu, správně zvolené léky, nejlépe na přírodní bázi a o změnu myšlení.

Co si pod „změnou myšlení“ můžeme představit? Základem je víra v sebe sama a ve schopnost svého uzdravení, dále je to rozhodnutí změnit program nemoci definovaný lékaři moderní medicíny na realitu zdraví (nechci být nemocný, chci být zdravý), potom následuje snaha uvědomit si myšlenku, která vedla k onemocnění, snaha najít vztah, který je rozhodující pro vznik bolesti či nemoci a v konečné fázi jde o změnu přístupu k situaci, která je nesprávně řešena, resp. je řešena v neprospěch naší duše, a tím i našeho těla.

Změnit naše myšlení, vidět věci z jiného úhlu, přijít na další možnosti, najít nová řešení, uzdravit se, být bez bolesti a zahnat nemoc … jak příjemná výzva. Jestliže máte chuť do tohoto dobrodružství se mnou jít, dovolte mi, abych vám představila velmi úspěšnou metodu osobního rozvoje – koučink.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page