top of page
Anchor 16

Jak probíhá léčení?

Rekonektivní léčení, jedno z nejbouřlivěji se rozšiřujících oborů energetické či spíše frekvenčí nebo také informační medicíny, je výsledkem interakce širokého spektra frekvencí, které obsahují energii, světlo a informace. Během působení rekonektivních frekvencí bylo vědecky změřeno, že do těla proudí 3 složky. Enormní množství světla ve fyzické podobě; každá naše buňka vyzařuje světlo a podle úrovně světla v našem těle se cítíme buď unavení, vyhořelí, depresivní nebo naopak vitální, zdraví a energičtí.  Informace v harmonické podobě; tyto informace narovnávají náš kód DNA, který byl někde během našeho života pokroucen a deformován. Třetí složkou je energie ve velmi širokém spektru. 

Tuto metodu po celém světe po více jak 25 let představuje Dr. Eric Pearl, který v minulosti provozoval chiropraktickou praxi ve Spojených státech a prošel si cestu od klasické medicíny k poznání světa energií a jejich léčivých možností.

Rekonektivní léčení je návratem do původního optimálního stavu zdraví a rovnováhy. Svým zaměřením na příčinu problémů startuje proces, který působí jak na fyzické, tak na psychické úrovni nejen během léčení, ale i dlouho po něm a posouvá nás tak v našem vývoji. Protože jeho působení je komplexní, má vliv na všechny stránky našeho života. Jeho efektivita je podložena vědeckými studiemi nejen z oblasti lékařství, ale i kvantové fyziky.

Samotné léčení je bezdotykové, probíhá v běžném oblečení vleže na lehátku se zavřenýma očima v tichém a klidném prostředí, aby se léčený mohl soustředit sám na sebe. Ideální je, když si neklade žádná očekávání a důvěřuje svému tělu, podvědomí a inteligenci, se kterou je během procesu v kontaktu. Návrat do původního stavu harmonie a zdraví je pro každého jiný a někdy může vynést na povrch věci, které si

do té doby neuvědomujeme a které v našem systému způsobují nepříjemnosti a disharmonii; proto je potřeba je vyčistit a vyléčit. Rekonektivní léčení nemá žádné vedlejší účinky.

Milena Židlická

Základní praktik Rekonektivního léčení

s mezinárodní certifkací

bottom of page