top of page

PROJEKTY

Koučink a mentoring, lektorování

 

Koučování a aktivitám s ním souvisejícím se věnuji již téměř deset let. Specializuji se na transformační koučink realizovaný systemickým přístupem s orientací na výsledek. Přínosem pro klienta je zejména podpora k dosažení jím stanovených cílů v pracovním i soukromém životě poskytovaná na profesionální úrovni v souladu s principy a etikou ICF – International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů), zvýšení zodpovědnosti, uvědomění si sebe sama a využití vlastních zdrojů.

Koučovací přístup podložený více než 20ti letou praxí na manažerských pozicích a svými životními zkušenostmi využívám i v oblasti mentoringu. Ve své mentorské činnosti podporuji ženy a muže v různých životních situacích, zvláště v oblasti vedení lidí a sladění soukromého a profesního života; vycházím z toho, že bariéry v oblasti soukromé zásadně ovlivňují profesní život a naopak. Kladu důraz na vnímání vlastního těla, které člověku dává zprávu, co je pro něho dobré. Vycházím z předpokladu, že každý je expert na svůj vlastní život, proto mentoring pojímám jako cestu přijít si na svůj vlastní názor či své vlastní řešení s využitím zkušeností mentora.

 

Při vedení interaktivních seminářů zaměřených na metodu koučování využívám koučovací přístup a propojuji jej se zkušenostmi z praxe.

Pro osobní seznámení, ujasnění vzájemných očekávání a sdělení dalších informací vás ráda uvítám ve své kanceláři.

Milena Židlická

ICF Associate Certified Coach

Erickson College Certified Professional Coach

Profesionální koučka akreditovaná MŠMT

Jako členka Mezinárodní federace koučů ICF

a její české pobočky ICF ČR

dodržuji stanovené standardy, kompetence

a Etický kodex.

bottom of page