top of page

NÁVRAT K SOULADU

Jedno setkání se spektrem léčivých frekvencí

Jedno sezení s rekonektivním praktikem, které obsahuje úvodní rozhovor včetně zodpovězení dotazů, samotné rekonektivní léčení v délce 30 minut a případné sdílení prožitku proběhlého rekonektivního léčení.
Rekonektivní léčení prostřednictvím působení širokého spektra rekonektivních frekvencí bez konkrétního zaměření umožňuje celému systému lidského organismu návrat do optimálního stavu rovnováhy, což je obvykle spojeno a také vnímáno jako zlepšení fyzického a psychického stavu.


Léčení probíhá v soukromí, v příjemném a klidném prostředí s garancí zachování mlčenlivosti.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ ZDARMA

Pro osobní seznámení a ujasnění našich vzájemných očekávání vás ráda uvítám ve své kanceláři na úvodní setkání v délce cca 20 minut, které je zdarma.

Milena Židlická

Základní praktik Rekonektivního léčení

s mezinárodní certifkací

bottom of page