top of page

CENA

Cena za nabízené služby rekonektivního léčení

Úhrada se provádí předem

Cena za 1 sezení v Kč

Služba

Počet sezení

Časová dotace 1 sezení

Doba spolupráce

Cena za sezení

Návrat k souladu

1 sezení

90 min, z toho 30 min léčení

jednorázově

1 900

Hluboká regenerace

3 sezení

60 min, z toho 30 min léčení

7 - 10 dní

3 000

Odchylky od uvedeného popisu služby jsou možné a jejich cena je sjednávána dohodou.

Pro celkový přehled ceníku vstupte, prosím, do počítačové verze webové stránky.

Milena Židlická

Základní praktik Rekonektivního léčení

s mezinárodní certifkací

bottom of page