top of page
Anchor 16

PROFESIONÁLNÍ KOUČINK

Koučování či koučink (z angl. coaching – soustavně se připravovat; coach - dostavník) je fenomén, který se rychle dostává do povědomí široké veřejnosti. V dnešní době již není jen výsadou sportovců nebo manažerů ve vrcholových funkcích. Prosazuje se nejen jako metoda osobního a firemního rozvoje, ale také jako styl řízení lidí a způsob komunikace s okolím i se sebou samým, což v samém důsledku vede ke změně celého myšlení. V dnešní době se ve světě aplikuje ve všech oborech lidské činnosti. Její velká efektivita spočívá v tom,

že vychází ze znalosti fungování mozku definované klinickými psychology

a kvantovými fyziky.

 

Základy koučinku jako rozvojové metody byly vytvořeny v druhé polovině minulého století  sirem Johnem Whitmorem a Timothy Gallweyem. Jsou založeny na rovnocenné vztahu plném důvěry a respektu mezi koučem a jeho klientem, který chce dosáhnout nějaké změny. Výchozí podmínkou je stanovení cíle definovaného podle určitých parametrů. Koučování využívá procesy

a nástroje, které jsou pro tuto metodu typické, zejména kladení otevřených otázek a má charakteristiky, které ho jednoznačně vymezují od mentorinku, konzultantství, tréninku či terapie.

Chcete změnu?

Odpověď najdete v krátkém dotazníku...

Proces koučování podle pravidel a etiky stanovených největší světovou profesní organizací koučů - Mezinárodní federací koučů je veden takovým způsobem, aby si klient sám našel cestu, která  směřuje k jádru věci, k řešení úkolu či k vytčenému cíli. Profesionální kouč za úroveň tohoto procesu je odpovědný. Naopak za výsledek, tedy za stupeň dosažení stanoveného cíle, je odpovědný koučovaný. Doprovodným jevem koučování je odkrytí vlastních schopností, uvědomění si sebe sama a zvýšení zodpovědnosti za své jednání.

Milena Židlická

ICF Associate Certified Coach

Erickson College Certified Professional Coach

Profesionální koučka akreditovaná MŠMT

Jako členka Mezinárodní federace koučů ICF

a její české pobočky ICF ČR

dodržuji stanovené standardy, kompetence

a Etický kodex.

bottom of page