top of page

CENA

Cena za nabízené služby profesionálního koučování Úhrada se provádí předem

Cena za 1 sezení v Kč

Služba

Počet sezení

Časová dotace 1 sezení

Doba spolupráce

Cena za sezení

Rozlousknutí

1 sezení

90 min

jednorázově

3 000

Trvalá změna

5 sezení

60 min

3 měsíce

2 500

Uzdravení

8 sezení

60 min

6 měsíců

2 000

Odchylky od uvedeného popisu služby jsou možné a jejich cena je sjednávána dohodou.

Pro celkový přehled ceníku vstupte, prosím, do počítačové verze webové stránky.

Milena Židlická

ICF Associate Certified Coach

Erickson College Certified Professional Coach

Profesionální koučka akreditovaná MŠMT

Jako členka Mezinárodní federace koučů ICF

a její české pobočky ICF ČR

dodržuji stanovené standardy, kompetence

a Etický kodex.

bottom of page