top of page

Profesionální koučink – podpora změn, rozvoje a růstu

V prosinci roku 2016 Hospodářská komora České republiky vydala na příští tři roky osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru koučink začleněnému živnostenskému společenstvu ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

Co to znamená, jaký to má význam, co dobrého to přinese členům společenstva a podnikatelské veřejnosti jsme se zeptali výkonné ředitelky této profesní organizace Mileny Židlické, profesionální koučky certifikované Erickson College a ICF, která v ní působí téměř deset let.

ICF ČR je česká pobočka největší světové organizace ICF - International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů), která sdružuje téměř ve všech zemích světa přes 26 000 profesionální koučů a již přes dvacet let je vůdčí silou světového profesionálního koučování; soustřeďuje se na rozvoj profese kouče, definuje vysoké profesní standardy odborné i etické, zajišťuje nezávislou certifikaci koučům, podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a vzdělávací programy podle přijatých odborných i etických standardů. V České republice působí ICF již od roku 2005 a zaměřuje se zejména na propagaci značky ICF, podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem; to vše se záměrem šířit povědomí o přínosech profesionálního koučování a kultivovat trh profesionálních koučů.

Získání osvědčení Hospodářské komory ČR o kvalifikované autorizaci znamená pro českou pobočku ICF reprezentaci celé podnikatelské sféry, která působí v oboru koučování. Zahrnuje to mimo jiné aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování, navrhování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání a pro rekvalifikaci, dohled nad profesním vzděláváním včetně zapojení se do celoživotního profesního vzdělávání, účast ve zkušebních komisích či podílení se na činnosti v Národní soustavě kvalifikací. Jednoduše řečeno, ICF ČR se stává vůči Hospodářské komoře ČR, jakož i jménem Hospodářské komory ČR navenek, mluvčím profese kouč.

Vzhledem k tomu, že profese kouč je z hlediska Živnostenského zákona volnou živností, její označení je často používáno zavádějícím způsobem. Je zásadní rozdíl mezi profesionálním koučem s odborným trvale se prohlubujícím vzděláním v oboru koučování zakončeným nejednou certifikací a podloženým praxí a mnohdy i životními zkušenostmi, který podporuje jedince či týmy k tomu, aby využili své schopnosti a dovednosti tím nejlepším způsobem, aby našli své vlastní cesty k tomu, co opravdu chtějí a aby se dostali ke své vnitřní moudrosti vedoucí k sebeuvědomění a zvýšení odpovědnosti k sobě samému i ke společnosti a těmi, kteří získané koučovací kompetence a principy využívají pro zkvalitnění vlastní profese nebo výkonu manažerské pozice, tedy těmi, kteří profesionálními kouči nejsou. Postavení české pobočky ICF získané udělením kvalifikované autorizace tak dává české pobočce potažmo jejím členům možnost vstupovat do procesů, kde je možné tento rozdíl zviditelňovat, prezentovat a osvětlovat.

Jednou z takových možností je účast na aktivitách, které souvisí s činností Hospodářské komory ČR v rámci iniciativy Průmyslová revoluce 4.0 a Společnost 4.0. Čtvrtá průmyslová revoluce nebo také Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, kdy by například měla být ohrožena zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací v důsledku vzniku nových pracovních míst s kvalifikací vyšší. Společnost 4.0 pak v širším pojetí vytváří rámec souvisejících oblastí jak technologického, tak ekonomického a společenského rozměru včetně sociální oblasti a vzdělávání s cílem reflektovat potřeby a zajistit praktické fungování průmyslové výroby. A zde se otevírá velký prostor pro využití profesionálního koučování. Definování strategických cílů výzkumu a vývoje, propojení a spolupráce vzdělávacího systému s průmyslovým sektorem, zajištění bezpečnosti, adaptace trhu práce na očekávané změny, komunikace státu a zástupců zaměstnavatelů, to jsou témata, která lze na všech úrovních efektivně řešit za podpory profesionálních koučů.

Ambicí profesní organizace Mezinárodní federace koučů České republiky během příštího období je proto nejenom propagace významných přínosů profesionálního koučinku zejména podle standardů a etiky Mezinárodní federace koučů, ale také aktivní zapojení do uvedených inciativ všude tam, kde je potenciál změny, rozvoje a růstu.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page