top of page

Čtyři dohody

Na podzim minulého roku navštívil Prahu autor mezinárodního bestselleru „Čtyři dohody“ Don Miguel Ruiz. Inspirujícího setkání s charizmatickým mužem za vtipného moderování Jaroslava Duška, který jmenovanou knihu v naší republice zpopularizoval, bylo možné se zúčastnit v Kongresovém paláci dokonce dvakrát – na večerní prezentaci a na celodenním semináři, vždy s doprovodem svého syna Dona José Ruize.

Pro svá setkání don Miguel Ruiz oslovil možné účastníky krásnou výzvou, které málokdo odolal:

„Zvu vás k účasti na novém snu lidstva, na snu, v němž všichni budeme moct žít v harmonii, pravdě a lásce. Lidé všech náboženských přesvědčení a filozofií zde nejsou pouze zváni, ale i respektováni.

Nezáleží na tom, zdali věříte v Krista, Mojžíše, Alláha, Bráhmu, Buddhu, či v nějakou jinou bytost nebo pána; tento sen otevírá náruč všem.

Každý z nás má své vlastní přesvědčení, vlastní názor. Existuje miliarda různých pohledů na věc, ale stejně vždy jde o stejné světlo, o stejnou sílu života, která leží v každém z nás.

Cítíte-li v těchto slovech pravdu, pak Vás tedy zvu, abyste otevřeli svá srdce a pomohli mi změnit svět. První otázkou samozřejmě je: Jak chcete změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět.“

Jak změnit svůj vlastní svět je tématem knih Dona Ruize, které byly přeloženy do 38 jazyků po celém světě, jeho seminářů a přednášek. Don Ruiz všem těm, kteří naslouchají a čtou, předkládá unikátní směs starobylé moudrosti a moderního povědomí o světě, jež je nazvána neošamanismem, který spočívá v obnovení některých šamanistických tradic, v kladení důrazu na individuální rozvoj a v zaměření na spiritualitu zejména ve spojení s hnutím New Age.

Don Miguel Ángel Ruiz se narodil v Mexiku v roce 1952, vystudoval lékařství a stal se chirurgem. Až jeho zážitek klinické smrti po autonehodě ho navrátil k tradicím své rodiny, k léčitelství, šamanismu a předávání učení starých Toltéků. V roce 2002 dostal silný infarkt a strávil několik dní v kómatu, o sedm let později se podrobil transplantaci srdce. Všechny tyto skutečnosti ovlivnily zásadně jeho život stejně jako znalosti a zkušenosti jeho matky léčitelky tzv. curandery a dědečka šamana, který vede druhé k osobní svobodě, tzv. naguála. Linii původu jeho předků patřících do rodu Rytířů orla Don Miguel předal dál svému synovi Donu José Ruizovi.

Nejznámější a zároveň nejvýznamnější publikací Dona Miguela Ruize je útlá knížka Čtyři dohody aneb Cesta k osobní svobodě skrze moudrost starých Toltéků, která byla poprvé vydaná v roce 1997. Od té doby se na celém světě prodalo více než 4 miliony výtisků. Autor v ní obhajuje osobní svobodu, kterou je možné získat tehdy, jestliže se zbavíme bezpočtu malých dohod a přesvědčení, které sami se sebou uzavřeme. Tyto dohody v našich životech vytváří nejrůznější omezení a vedou k nespokojenosti. V knížce je však nabídnuto řešení, kterým je v souladu s učením Toltéků nalezení integrity, sebelásky a klidu v životě tím, že se zbavíme odpovědnosti za utrpení druhých. K dosažení uvedeného řešení pomohou pouze a jen čtyři dohody uzavřené se sebou samými:

1. Nehřešte slovem.

2. Neberte si nic osobně.

3. Nevytvářejte si žádné domněnky.

4. Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete.

Přijetím těchto nových dohod si vytvoříme dostatek síly k tomu, abychom dokázali zrušit to velké množství různých, které jsme pod tlakem okolí sami se sebou uzavřeli dříve. Don Ruiz ke Čtyřem dohodám napsal později volné pokračování, pracovní knihu, která je praktickým průvodcem k dosažení osobní svobody a osobního štěstí. Ke své stěžejní knize Čtyři dohody napsal Don Miguel se svým synem Donem José dodatek nazvaný Pátá dohoda; tato pátá dohoda naučí člověka naslouchat svému srdci, a tím mu umožní být sám sebou:

5. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Jak však aplikovat do běžného života toltéckou cestu k osobní svobodě, která vede k rovnováze a k tomu, že máme svůj život zcela pod kontrolou?

Nehřešte slovem

Važte svá slova. Mluvte čistě a jasně. Říkejte pouze to, co si opravdu myslíte. Vyvarujte se slov, která míří proti vám. Nepomlouvejte. Hovořte o sobě a o ostatních lidech dobře. Využívejte sílu slova k posílení pravdy a lásky. Slovo je výrazem myšlenky a protože myšlenky každého z nás jsou velmi silné, dříve nebo později se změní ve skutečnost.

Neberte si nic osobně

Nikdo nedělá nic kvůli vám. To, co ostatní říkají a dělají, je projekce jejich vlastní reality, myšlenek a přání. Když budete imunní vůči názorům a činům druhých, nedostanete se do role oběti, nebudete smutní, dotčení či uražení. Jestliže někdo na vás křičí, ve skutečnosti křičí na sebe, třeba proto, že něco nezvládl. Jestliže vás někdo uráží, možná je to proto, že nemá v sobě vyřešenou situaci, které jste se vy dotkl. Nikdy nemáme odpovědnost za chování druhých, neseme odpovědnost jen za chování své.

Nevytvářejte si žádné domněnky

Ptejte se a vyjadřujte se, jak opravdu chcete. Mluvte s ostatními jasně a srozumitelně, abyste se vyhnuli nedorozuměním. Říkejte vše tak, jak cítíte. Jednejte přímočaře. Nepřemýšlejte o tom, co si myslí či dělají ostatní, ale zeptejte se. Ostatní jsou jiní než vy, proto jejich myšlení a činy jsou vždy v nějakém ohledu odlišné od těch vašich. Každý sám ví, co je pro něho to nejlepší, proto za jiné nerozhodujte nebo neveďte je k vašemu rozhodnutí, byť si myslíte, že máte ty nejlepší úmysly. Největší zlo vytváří domněnka, že ostatní myslí jako vy. Tato domněnka přináší jenom utrpení a bolest.

Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete

Tato dohoda vlastně radí, jak provádět předešlé tři dohody a znamená, že to, jak děláte vše nejlépe, se mění každým okamžikem: jinak děláte věci nejlépe při plném zdraví, jinak je děláte nejlépe, když jste unavení nebo nemocní. Jestliže budete věci dělat, jak v daném okamžiku nejlépe dovedete, nebudete se potom hodnotit a vyhnete se lítosti či hubování. Jestliže budete věci dělat, jak v daném okamžiku nejlépe dovedete, budete aktivní, protože to sami chcete a je vám v tom dobře.

Využívat popsané dohody v praxi je na první pohled těžké a složité. Ale těžké a složité je to jen proto, že jsme dosud jednali podle našich starých dohod, které pomocí těch čtyř nových musíme zrušit. Zkoušejme to znovu a znovu. Tak dlouho, až nám čtyři dohody moudrých Toltéků vejdou do krve a vytvoříme si návyk, který zcela změní náš život.​

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page