top of page

Opakování je matka moudrosti

Všechno je jednou poprvé a všechno jednou končí. A tak je to i s naším seriálem o koučování. Po roce setkávání přišel čas sepsání posledního příspěvku. Má to být hodnocení a ohlédnutí se nebo výhled do budoucnosti a zajímavý příběh. Zkusme od každého trochu.

Koučovat nemocné ke zdraví je specializace dosti neobvyklá, a proto se na ni mnozí dívají s nedůvěrou. Pokud však nemají příliš velké pochybnosti o užitečnosti koučovací metody v této oblasti, alespoň mají mnoho otázek. Jestliže nyní na některé odpovíme, spojíme shrnutí hlavních informací uvedených v minulých článcích a současně některým ukážeme, jak na své zdraví mohou nahlížet v budoucnosti.

Jaké je základní východisko pro aplikaci koučování lidí, kteří se chtějí zbavit bolesti či onemocnění?

Tito lidé musí přijmout myšlenku, že stav duše ovlivňuje jejich tělo, tedy že psychické zdraví je klíčem k jejich nemocem a bolestem. Musí vycházet z toho, že každé onemocnění těla má svoji příčinu v onemocnění duše nebo jinak řečeno ve špatně řešených či dokonce vůbec neřešených vztazích k sobě samému případně k okolí.

Co má člověk dělat, aby byl zdravý?

Pečlivě poslouchat i nenápadné signály svého těla, které vždy včas oznamují, že je něco v nepořádku. Věnovat jim pozornost stejně jako svému duchovnímu rozvoji, který je u každého jiný – má jinou intenzitu i jiný směr. A při jakékoli bolesti či nemoci, úrazu, ale i malém škrábnutí si lehnout, zklidnit a ptát se sám sebe, co se na duchovní úrovni stalo jinak a nesprávně. Je zřejmé, že tímto zklidněním a dotazování je možné procházet za doprovodu kouče.

Na jakých principech spolupracuje kouč a jeho klient?

Kouč a jeho klient mají k sobě rovnocenný vztah, odborně řečeno jejich vztah je symetrický; žádný z nich není ani výš, ani níž, je to tak zvaně vztah v úrovni očí. Navíc kouč předpokládá, že klient ví, jak svoji situaci řešit a co je pro něho nejlepší a kouč je zde jen proto, aby podporoval klienta k tomu, aby si na všechno, co ví a nosí v sobě vzpomněl, pojmenoval to a také to nakonec využil.

S čím by měl člověk přijít za koučem?

Klient musí být rozhodnut, že prostřednictvím koučinku a za podpory kouče dosáhne změny a svého cíle. To znamená, že se chce naučit přistupovat ke svému zdraví zodpovědně, vzít ho do svých rukou a své uzdravování mít pod kontrolou, že se chce stát vědomě zdravým člověkem. Měl by mít v sobě odhodlání najít příčinu své nemoci.

Jak dlouho je potřeba s koučem pracovat?

Tak dlouho, jak člověk potřebuje k tomu, aby byl spokojený a dostal se tam, kam chce. Obvykle se doporučuje 4 – 6 sezení, cesta ke změně však může být delší v 8 – 10 koučovacích setkáních.

Je nutné osobní setkávání?

Každý člověk podle svého naturelu preferuje jiný kontakt. Může být osobní tváří v tvář, ale i po telefonu či skypu. Telefon a skype navíc řeší situaci, jestliže kouč a klient mají k sobě daleko.

Kde je vhodné se scházet?

Doporučuje se zvolit místo, které není pro klienta obvyklé a nevyvolává u něho nějaké asociace, které by mu odváděly pozornost. Na druhé straně to musí být místo, které podporuje jeho myšlení a představy.

Kouč a klient si jen tak povídají?

Kouč je zodpovědný za to, že probíhá koučink. To znamená, že neradí, nemanipuluje k určitým závěrům, nehodnotí, neprovádí trénink ani nepředává zkušenosti. Vede koučovací rozhovor podle jasně stanovených pravidel a principů a dbá na to, aby doprovázel klienta k jeho vytčenému cíli. Je ovšem pak na klientovi, zda toho využije a kam se na své cestě dostane.

Zveřejňuje kouč výsledky koučovacích sezení?

Profesní organizace, zejména Mezinárodní federace koučů, ve kterých se koučové sdružují, mají vypracované Etické kodexy, které jsou dodržovány a ve kterých je mimo jiné zakotven i princip mlčenlivosti vůči třetím osobám.

Jak poznám dobrého kouče?

Kritérií pro výběr kouče je mnoho, od charakteru vzdělání a druhů tréninků přes počet odkoučovaných hodin až k dosažené certifikaci. Velmi důležité jsou však i osobní sympatie, protože mezi koučem a jeho klientem by měla vládnout otevřenost, důvěra, pocit bezpečí a vzájemný respekt, aby téma, o kterém se jedná, mohlo být veskrze zvládnuto ke spokojenosti koučovaného.

Kde najdu kouče?

Všude. Proto velký pozor při výběru. Lidí, kteří si říkají „kouč“ nebo mají na vizitce anglické slovo „coach“ je dnes opravdu hodně. Na internetu je nabídka obrovská. Proto je vhodné se s vybranými kouči sejít, popovídat si a zjistit vše, co je pro uchazeče o koučink důležité a pak mezi více oslovenými si vybrat toho, který nejvíce „sedí“. Není od věci nahlédnout na web stránky profesních organizací koučů a podívat se, jak se konkrétní koučové prezentují tam. Jistě je dobré využít doporučení, ale jako u jiných věcí, tak i při koučování platí, co je dobrého pro jednoho, nemusí vyhovovat druhému.

Jsou koučové drazí?

Obecně se dá říci, že koučink poskytovaný kvalitními a zkušenými kouči je drahý. Důvodů je několik. Jednak studium koučovacích a s ním souvisejících technik je velmi nákladné, zkoušky, mentoring a konzultace jsou také velmi finančně náročné, mnohdy je nutné je využít i v zahraničí. Dalším důvodem je také to, že zkušenosti kouč získává během dlouhé doby a v neposlední řadě důvodem pro stanovení vysoké ceny za koučování je skutečnost, že užitek, který si koučovaný odnáší, je dlouhodobý. Při koučování dochází k procesu učení, kdy klient se učí jinak, to je nově myslet. A to zůstává jako trvalá hodnota. Jestliže za jedny boty zaplatíte 1.500 Kč a během let musíte mít mnoho párů bot, takže za boty utratíte dohromady spousty peněz, pak za kolik ohodnotíte službu kouče, s jehož podporou dosáhnete takové změny, která se rovná botám, jež neochodíte do konce života? Existují však projekty, ve kterých se dostanete ke kvalitním koučům za velmi příznivé ceny, protože cílem pravých koučů je, aby se koučink dostal do širokého povědomí společnosti a byl využíván ve všech oblastech lidské činnosti.

Jaká jsou nejčastější témata lidí, kteří se nechávají koučovat?

Zakázky ke koučování jsou opravdu nejrůznější. Od pobolívání zad či hlavy až k těžkým onemocněním dlouhodobého charakteru. Téma stanovené zakázkou je však často odlišné od cíle, který si klient pak nakonec vydefinuje dodatečně. Zjistí, že záda ho bolí, protože si nedůvěřuje a cílem se stanem zvýšení důvěry v sebe sama nebo během koučování si uvědomí, že onemocněl, protože dlouho neřeší vztah se svým partnerem a vyloupne se jako vysněná meta osvobodit se od nefungujícího se vztahu.

A na závěr krátký příběh s dobrým koncem. Paní v letech si našla svoji koučku a sdělila jí, že potřebuje najít příčinu svých potíží s dechem. Po třech sezeních vyšlo najevo, že situace se zhorší vždy, když je paní sama a začne mít strach, co by se stalo, kdyby nemohla dýchat. Už jen pojmenování příčiny, kterou je strach, naplnilo paní radostí. To jí však nestačilo a potřebovala si naplánovat, co by dělala, kdyby opravdu tato situace nastala. Jasné stanovení postupu, jak se zachovat v krizi s dechem a jasná specifikace co dělat, když přichází strach, stačily, aby problémy ustaly a paní byla opět v pořádku.

Přeji Vám, abyste vždy našli příčiny svých onemocnění a stali se tak trvale a vědomě zdravými.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page