top of page

Koučink a etika


Publikováno Sféra, 2012

Proč se dnes tolik mluví a píše o etice a o etických kodexech? Každý si odpoví podle svého naturelu a svých zkušeností. Možná je to proto, že morálka, etika, či jednoduše slušné chování v současných mezilidských i obchodních vztazích se krčí někde v koutě a to, co kdysi bylo běžným standardem a samozřejmostí, se dnes pracně formuluje do tezí, kterými se pyšní instituce, spolky, sdružení a samozřejmě i profese. Ne jinak je to u koučovací profese.

Také Mezinárodní federace koučů – ICF a její pobočka v České republice ICF ČR – International Coach Federation Czech Republic má definovány parametry, které jsou pro kouče sdruženého v této celosvětové profesní organizaci závazné. Na rozdíl od etických kodexů vzniklých na lokální úrovni Etický kodex ICF má mezinárodní platnost a byl sepsán lidmi působícími na mezinárodní úrovni. Znamená to, že kouč ICF pracující v Indonézii dodržuje a vyznává stejné etické principy jako kouč ICF v Japonsku, Pobaltských republikách, v Kanadě či u nás.

Hlavním důvodem, proč byl Etický kodex ICF sepsán, je nastavení rámce, ve kterém by se měl kouč ICF a jeho klient pohybovat. Jsou zde řečena pravidla nejen pro jednání kouče, ale i pro klienta. Z textu je zřejmé, co klient může po koučovi ICF chtít, co od něj může očekávat, ale také kam ho nesmí tlačit a kde jsou hranice jejich vztahu. Ráda bych se zmínila o třech principech, které jsou možná na první pohled samozřejmé, ale při vlastním koučovacím procesu pro jeho správný průběh naprosto nezbytné.

  • V souladu s předpokladem rovného vztahu mezi koučem a klientem založeném na důvěře a respektu neopouští během koučování kouč tzv. koučovací pozici. Znamená to, že svého klienta nehodnotí, nepodsouvá mu řešení, ani ho nemanipuluje ke svému výsledku.

Starší pán plný vitality, zájmu o rodinu i společenské dění dostal při preventivní prohlídce stručnou informaci, že má nádor na tlustém střevu, že je nutná operace, chemoterapie i ozařování a že řešení vypadá na zavedení umělého vývodu. A proto, ať si vybere, kde se podrobí léčení. Šok, odmítání, zděšení, neschopnost reagovat. Rodina však nemocného pána podržela natolik, že krutou informaci přijal a začal přemýšlet, jak s ní naložit. Přizval pro svoji podporu kouče a za jeho pomoci se snažil svoji situaci s klidem a s využitím své intuice řešit. Tento pán byl technik se zálibou ve fyzice a matematice, a tak jeho řešením byl racionální přístup k informacím, které dostával od lékařů a které si začal vyhledávat u různých zdrojů. Díky jemu vlastnímu přístupu k onemocnění získal klid a přesvědčení, že vše dopadne dobře.

  • Kouč je zodpovědný za koučovací proces, klient je zodpovědný za výsledek koučování. Slovo zodpovědnost je v dnešní době značně nepopulární. Zjišťujeme, že málokdo má za něco zodpovědnost. Není předností se k ní hlásit, předností je dobře zdůvodnit, že zodpovědnost někdo nemá a naprosto pokřiveně je oslavován ten, který dokáže se zodpovědnosti zbavit. Pokud chce někdo za pomoci kouče dosáhnout toho, co si předsevzal, musí v souladu s etikou koučů ICF za svoji práci s koučem vzít na sebe svoji zodpovědnost. Kouč vytvoří podmínky pro koučování, koučování vede, ale je pouze na klientovi, aby postupoval vpřed.

Velmi krásná paní ve zralém věku získala z médií informaci o koučování a na internetu si našla koučku, kterou navštívila. Sdělila jí, že má velké bolesti zad a neví již, co s nimi. Zkusila všechno možné – rehabilitaci, plavání, novou postel, utišující léky, korzet, masáže … Něco pomohlo, ale jen na chvíli, bolest se vždy po čase vrátila. Za podpory koučky krásná paní došla k názoru, že její bolesti zad mají souvislost s určitým chováním jejího manžela. Tady krásná paní přestala s koučkou spolupracovat. Nyní je vše na manželovi, ten se musí změnit, krásná paní je jen oběť, která trpí jeho jednáním. Při dalších setkáních s koučkou hovořila už jen o svém manželovi, přenesla zodpovědnost za svoji bolest na něho a odmítala řešit sama sebe. Koučka neměla možnost nic dalšího pro svoji kientku udělat, a tak se s ní rozloučila.

  • Kouč zachovává o získaných informacích mlčenlivost a přísně dodržuje důvěrnost navázaného vztahu.

Příjemný mladý muž, který pravidelně navštěvoval svoji koučku pro řešení svých pracovních záležitostí, jí jednoho dne oznámil, že má zdravotní problémy a potřebuje se na koučovacích sezeních nějaký čas věnovat jejich zvládnutí. Za pár dnů koučce volala manželka tohoto pána, plakala do telefonu a stěžovala si, že její muž se změnil, že má o něj starost a že proto po ní chce, aby mu řekla, co se s jejím mužem děje. Koučka manželce klienta vysvětlila, že jí nemůže podat žádné informace a doporučila jí, aby se svým manželem znovu promluvila. O tom, že manželka volala, pak na příští schůzce informovala svého klienta.

Přeji nám všem, aby se etické jednání stalo běžnou normou lidské společnosti a nebylo nutné je deklarovat v Etických kodexech.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page