top of page

Kdo je můj kouč

Publikováno Sféra, 2012

„Kdybychom nikdy nepoznali bolest či ztrátu, kdyby nás nečekala smrt, necítili bychom nutnost hledat vyšší útěchu a nikdy bychom nemuseli přemítat o duši, o posmrtném životě ani o smyslu pozemského bytí. A při snaze o vydobytí důstojného místa v materiálním světě nás naše kroky nakonec donesou do světa objevů, do světa duchovního růstu. Občas se obracíme za duchovní útěchou do kostelů, někteří hledají spásu duše v alkoholu či v pilulkách, jiní upíší svoji duši sportu nebo se vrhnou do sexuálního experimentování. Běžný každodenní život je však naší nejlepší duchovní školou. Jakmile se vám podaří v zrcadle života zřetelně zahlédnout svůj obraz, dospěli jste do stavu, kdy dokážete sami sebe pochopit a přijmout. Tím, že si vezmete ponaučení z vlastního chování, dospějete k moudrosti nezbytné k další cestě směřující k osobnímu a duchovnímu růstu.“

Volně podle knížky Dana Millmana „Dvanáct bran na cestě k osobnímu růstu“

Úvodní text nese v sobě názor, který je charakteristický pro metodu koučinku.

Každý si odpovědi na své vlastní otázky nosí v sobě a je jen na vhodnosti a správnosti volených otázek či jiných koučovacích nástrojů kouče a na otevřenosti a touze po změně koučovaného, jak rychle se k odpovědím dostane. Kam vás nasměroval úvodní text tohoto článku? Co nejdůležitějšího vás v souvislosti s jeho čtením napadlo? Jaké myšlenky vám nyní běží hlavou?

Jen tyto tři otázky dostanou každého do úplně jiné oblasti. Je to proto, že každý jsme úplně jiný a každý řeší situace odlišným způsobem. To znamená, že v souvislosti s úvodním textem každý bude přemýšlet o různých věcech a vyvstanou mu na mysli zcela jiné problémy.

Jestliže záleží jen na otázce případně na volbě koučovacího nástroje, aby se klient posunul, pak je nejspíš úplně jedno, kdo mu tuto otázku položí. Kouč jako kouč. Ale opak je pravdou. Obecně platí „každý klient má svého kouče“ a „každý kouč má svého klienta“. Znamená to, že kromě odborných znalostí a dovedností, kromě zkušeností a patřičného vzdělání jsou velmi důležité lidské předpoklady pro vedení koučovacího procesu. Proto pokud se někdo rozhodne vzít si kouče pro rychlejší a snazší dosažení svého cíle, doporučuje se, vytipovat si podle základních kritérií několik koučů, sjednat si s nimi schůzku a následně zhodnotit, který z nich vyhovuje nejlépe.

Čím tedy začít, když se rozhodnete pro změnu a potřebujete někoho, kdo vás bude podporovat, věřit vám a bude vás až k jejímu dosažení doprovázet na vaší cestě. Pokud nemáte nikoho okolo sebe, kdo by vám kvalitního kouče doporučil, podívejte se na internet. Můžete si vybrat kouče podle zaměření na cílovou skupinu: manažeři, studenti, ženy v domácnosti, podnikatelé, státní správa, neziskový sektor …. Také si můžete vybrat kouče podle specializace koučinku: kariérový, životní, výkonnostní, sportovní, obchodní, podnikatelský … Je možné podívat se do registrů koučů a pročíst si jejich profil, který vás nejlépe osloví. Přitom byste měli brát v úvahu vzdělání v koučinku, zkušenosti, počet odkoučovaných hodin, absolvované tréninky a výcviky. V rámci osobního setkání, které každý seriozní kouč poskytuje zdarma, byste měli požádat o zdokladování údajů, které kouč ve svém profilu, ať je profil umístěn kdekoli, uvádí. Zejména koučové organizovaní v některé z profesních organizací koučů si vedou veškeré záznamy a na požádání je vždy předloží stejně jako nabídnou k nahlédnutí certifikáty z odborných tréninků a výcviků.

Na trhu je možné potkat se s kouči organizovanými v ČAKO – České asociaci koučů, v EMCC – Evropské radě pro mentoring a koučink a v IFC – Mezinárodní federaci koučů. Předností koučů organizovaných v profesních sdruženích je zejména jejich dodržování standardů a principů, které uvedené organizace mají popsány a v neposlední řadě dodržování Etického kodexu profesionálního koučování. Etický kodex, který zvláště členové ICF při svém vstupu do sdružení podepisují, by každý kouč měl dát svému klientovi k přečtení.

Při první informativní schůzce je vhodné zaměřit se na způsob, jak s vámi kouč hovoří. Povšimněte si, zda hovoří on, zda mluví o sobě, předvádí se, či vychvaluje své úspěchy nebo naopak zda projevuje o vás zájem, vyzývá vás k tomu, abyste o sobě vyprávěli a podporuje vás v rozhodnutí do vašeho života vnést změnu. Velmi důležitá je otázka chápání procesu koučování. Proto je vhodné zeptat se kouče, jak chápe slovo koučink a jaký je pro něho rozdíl mezi koučinkem, mentoringem, poradenstvím, tréninkem, konzultantstvím a případně i terapií. Podle toho poznáte, jestli kouč opravdu rozumí tomu, co vám chce nabídnout. Do koučinku patří termíny jako rovnocenný vztah, respekt, bezpečí, důvěra, podpora. Do mentoringu pak zkušenost, sdílení, pomoc, výuka, nácvik, hodnocení. Poradenství používá slova radit, vést, odbornost, vyhledávání. Konzultant diskutuje, předkládá, naznačuje. Trenér přikazuje, určuje, nařizuje a vede. V terapii se podrobujete léčbě. Jak jednoduché. Přesto se stává, že někteří lidé, kteří se za kouče vydávají, tyto rozdíly nedokáží popsat.

Pokud se rozhodnete využít služeb kouče, budete mít při svém výběru jistě šťastnou ruku, protože ten váš již na vás čeká.


Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page