top of page

Co je to zdraví?

Publikováno Sféra, 2011

V každém z nás se nachází zvláštní vnitřní síla, která má schopnost přivést nás k uzdravení, ke smysluplnější životní cestě, k naplněným mezilidským vztahům. Existuje prostě síla, která nám může pomoci rozvinout náš vrozený potenciál. Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme nejprve věřit, že je to vůbec možné. A nejen to. Potřebujeme být také ochotni opustit některá naučená mentální schémata. Jedná-li se o uzdravení z nemoci, pak je nejdůležitější otázka: „Věřím ve své uzdravení?“

Volně podle knížky Ley Paulínové „Naděje bez hranic“

Již nejslavnější lékař antického starověku a „otec medicíny“ Řek Hippokratés z Kóu řekl: „Zdraví je věcí volby, ale také možnosti.“ Co to znamená? Každý si jistě odpoví sám, ale obecně by se dalo říci, že lidé se mohou uzdravit, pokud se rozhodnou být zdraví a pokud se otevřou své vlastní pravdě. Jak to souvisí s koučinkem? Protože právě kouč svými provokativními otázkami dává možnost hledat svoji vlastní pravdu a najít porozumění sobě samému. Každý si svými myšlenkami vytváří svoji realitu, kterou žije. Děje se tak v různých oblastech našeho života. Jestliže věříme, že se naučíme jezdit na kole, dříve či později máme radost z toho, jak nám vlasy při jízdě vlají ve větru. Jestliže se rozhodneme pro cestu k moři, těšíme se tam a uděláme vše pro to, abychom odcestovali a dosáhli svého snu dívat se na slunce zapadající nad širokým mořským obzorem. Jestliže se budeme chtít rozejít se svým partnerem, i kdyby nás miloval sebevíc, jsme rozhodnuti a uděláme to. Z uvedených velmi jednoduchých příkladů vyplývá, že na začátku je rozhodnutí, že něco chceme, rozhodnutí, které je podloženo vírou, že to dokážeme. Možná, že pro někoho je srozumitelnější slovo sebedůvěra či jinak důvěra sama v sebe, důvěra ve správnost svého rozhodnutí. Proč se tedy nerozhodnout, že budu zdravý!

11_2011 zdravi.jpg

Všichni víme, že se sebedůvěrou jsou někdy problémy. Setkáváme se již od útlého věku s lidmi, kteří nás podceňují, kritizují, uráží, přehlíží, nedoceňují … a to vše naši sebedůvěru, naši víru ve správnost našich rozhodnutí, podlamuje. Zvyšuje se naše nejistota a rostou obavy z neúspěchu. Proto potřebujeme někoho, kdo věří, že naše rozhodnutí je správné, kdo nás bude podporovat na naší cestě k jeho dosažení, kdo bude vedle nás stát, když se rozhodneme pro změnu – ať už je jakákoli. Kouč je člověk, který věří, že to, co chceme, také dokážeme. Během koučovacího procesu nás vrací k našemu vytčenému cíli, koučovacími prostředky nám umožňuje, abychom prozkoumali všechny možnosti a pak si vybrali tu, která je pro nás ta nejlepší. Když dosáhneme toho, co jsme chtěli, co se stane? Zjistíme, že jsme byli úspěšní, naše sebedůvěra vzroste a že další věci se nám daří lépe. Jsme spokojeni sami se sebou, cítíme se dobře a negativní vlivy z okolí dokážeme snadněji zpracovávat a odrážet. Jsme klidní, vyrovnaní a plní energie. Jsme zdraví.

Ne vždy potřebujeme kouče. Pokud si umíme položit ty správné otázky, pokud jsme k sobě upřímní a odpovíme si na ně a pokud si uděláme čas, který sami sobě věnujeme, pak kouče nepotřebujeme a najdeme svoji sebedůvěru bez jeho podpory. Je však nejen velmi příjemné, ale hlavně užitečné, jestliže máme vedle sebe někoho, kdo nám umožní si dobře definovat to, čeho chceme dosáhnout, kdo nám dá možnost, abychom si v celé kráse svůj popsaný cíl představili, kdo nám aktivně naslouchá, kdo nás ocení a je tady v určitý čas jen pro nás. Co si v hlavě pojmenujeme, vykreslíme a popíšeme, pak se snáze uskutečňuje. Víme, co chceme, víme, jak to má vypadat a víme, na co se máme těšit.

Jak je to s vaším zdravím nyní. Udělejte si prosím čáru a označte si na ní body od jedné do deseti. Označte číslem, jak své zdraví hodnotíte. A na jaké číslo byste se chtěli dostat? Popište si, jak by to vypadalo, když byste se na to číslo dostali. Jak se u toho cítíte? Co děláte? Co vidíte? Co slyšíte? Co vás k tomu dalšího napadá? Co k tomu potřebujete? Jaká je vaše víra ve vaše uzdravení? Co chcete udělat pro to, abyste se na to číslo dostali? S čím začnete? Jaký bude další krok? Kdy to uděláte? …

#zdraví #vnitřnísíla #nemoc

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page