top of page

Co je to koučink?

Publikováno Sféra, 2011

​Pod pojmem kouč si většina lidí představí sportovního trenéra. Někdo si může představit muže v drahém obleku nebo ženu v elegantním kostýmku, které si za tučný honorář najímá velká firma, aby pomohla jejich manažerům být ještě úspěšnější a výkonnější. Koučování ale není něco tajemného, co se odehrává v kancelářích vedení společností nebo v zasedačkách zahraničních firem. Koučování je soubor nástrojů, technik a způsobů, jak člověk řídí svůj život, jak si nastavuje své cíle, určuje své priority a jak jich také dosahuje. V širším slova smyslu se dá říci, že koučování je životní filosofie, určitý způsob života, přístup k sobě i k druhým.

Volně podle knížky Irmy Bohoňkové „Sám sobě koučem“

Ke koučinku mne dovedla má vzrůstající nespokojenost se situací, ve které jsem pracovala. Chtěla jsem najít způsob, jak změnit řízení lidí, aby vedlo k efektivním výsledkům, jak jednat s podřízenými, aby byli ke své práci motivovaní, jak komunikovat s nadřízenými, aby bylo dosaženo společného záměru, jak nalézt podporu u svých kolegů. V té době se začalo ve společnosti hovořit o krizi a ve všech médiích se začalo objevovat slovo coaching. Ve slovníku má anglické slovo coach několik významů, znamená vést, učit, trénovat, cestovat, ale také dostavník a dálkový autobus. Zejména význam ve smyslu vést a dostávat se z bodu A do bodu B jako autobus přivedl britského poradce sira Johna Whitmora a amerického trenéra Timothy Gallweye na myšlenku nazvat svoji novou metodu pro zvýšení výkonnosti sportovců coaching. Protože principy a nástroje této metody mají obecnou platnost, díky svým zřejmým výsledkům se rychle rozšířila do obchodní sféry a odtud byl jen krok k aplikaci na další obory lidské činnosti. Zájem o využití této velmi efektivní rozvojové metody zvláště v podnikání byl u nás tak velký, že její název byl počeštěn a dnes je tato metoda známá pod pojmem koučink.

Proč je tato metoda tak efektivní, proč ji využívá stále více lidí a proč před lety oslovila také mne? Protože je založena na vědeckých základech; vychází ze znalosti fungování mozku definované nejen klinickými psychology, ale i kvantovými fyziky. To je ten důvod, proč je její použití přijatelné pro každého člověka, který chce dosáhnout nějaké změny. Pomocí konkrétních nástrojů, zvláště pomocí dobře kladených a správně volených otázek si člověk dojde k řešení, které je jenom jeho. Nikdo mu ho nedoporučil, ani nenařídil, je to projev jeho svobodného rozhodnutí, ke kterému dospěl pomocí podpory kouče sám bez manipulace či nátlaku. A protože ke svému řešení dospěl svojí vlastní úvahou, chce ho a protože ho chce, také ho zrealizuje. Je úplně jedno, jestli hledá jiné zaměstnání, potřebuje vyjít s kolegy nebo s manželkou, chce zajistit svoji výstavu či vyřešit finanční situaci, případně si najít čas na svého koníčka a nebo být zdravý. Základ je společný, chce být spokojený, ale myslí si, že neví jak na to. Chce udělat nějaký krok, aby se ke svému cíli, ke svému přání, ke svému úspěchu, a tedy ke své spokojenosti dostal a hledá, kde začít. S využitím koučinkových principů a nástrojů a za podpory kouče se dostane k jádru své nespokojenosti, k příčině nemoci, k pojmenování toho důležitého, co je potřeba změnit a nastaví si svoji vlastní cestu, jak to udělat.

Během cesty, na jejímž konci je splnění přání, dosažení cíle či uskutečnění touhy se však něco stane. Člověk se začne dívat na věci jinak než dříve, bude si odpovídat na otázky, které ho nikdy před tím nenapadly, najde v sobě energii, o které si myslel, že ji nemá, porozumí sám sobě a pochopí signály, které mu jeho mysl prostřednictvím jeho těla dává. Jednoduše a stručně řečeno – uvidí a vyzvedne své drahé zářící kameny, které má v sobě uloženy a využije jich.


Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page