top of page

Koučink na vysokých školách

Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2011

Patří vysoce efektivní rozvojová metoda koučinku na vysoké školy? V jaké formě? Má se učit jako metoda, má se praktikovat koučinkový přístup při výuce nebo se pedagogové a členové akademického světa mají s využitím procesů a nástrojů koučinku rozvíjet? Je možné využít tento způsob i při hledání řešení vědeckých úkolů a pro řízení projektových výzkumných týmů?

Odpověď je jednoduchá – ano!

Výuka koučinku jako metody.

Seznámit studenty s metodou koučinku samostatným souborem přednášek a cvičení s sebou přináší mnoho výhod. V této oblasti se nabízí několik variant. Studenti se naučí myslet novým velmi efektivním způsobem, který jim přinese nejen uvědomění si sama sebe, ale přinese jim i nový rozměr v jejich hodnotovém systému. Díky novým pohledům na situace, jim tento přístup umožní lépe definovat své cíle a postupovat k jejich dosažení rychleji a snadněji. Mají šanci se stát úspěšnějšími a spokojenějšími. Najdou si své vlastní způsoby k učení, uvědomí si, co je pro ně důležité a nastaví si lépe svůj vlastní kariérový růst. Představitelé některých našich vysokých škol seznámení s koučinkem již do výuky zařazují.

Integrace koučinkového přístupu do výuky.

Jestliže pedagogové přistoupí na myšlenku, že dnešní mladí lidé ovlivnění počítačovými hrami a prudkým rozvojem technologií vůbec myslí trochu jiným způsobem než ostatní populace, pak bude pro ně velmi jednoduché přistoupit i na myšlenku, že je nutné způsob výuky tomuto jinému myšlení přizpůsobit. Dnešní mladí lidé jsou zvyklí se učit hrou doslova a do písmene. Jsou zvyklí vstupovat do dění, chtějí ho ovlivňovat, chtějí přispívat svými názory a chtějí být respektováni víc, než generace mladých lidí v minulosti. A k tomu se způsob výuky musí přizpůsobit. Koučovací přístup je právě ten optimální způsob, kterým lze výuku vést. Interaktivní, otevřený, vstřícný, nehodnotící, bezpečný, nemanipulující, podporující.

Koučink jako metoda osobního rozvoje.

I vyučující na vysokých školách jsou jenom lidé a mají pocity jako my všichni ostatní. Něco je přestává bavit, o něčem si myslí, že neumí nebo že nevědí, v něčem jsou nejistí; potřebují něco vyřešit, někam se posunout, něčeho dosáhnout. Když koučink úspěšně podporuje lidi v podnikání nebo v životě, proč by nedokázal podporovat lidi ve školství či ve výzkumu. Naopak, v této oblasti by efektivita koučinku mohla být ještě více zřejmá než v jiných oblastech. Rychleji a snadněji si vědec přijde na správný přístup, vhodné řešení či nový pohled.

Využití koučinkové metody pro rozvoj týmů a projektové řízení

Metoda koučinku má svoji samostatnou větev – týmový koučink. Co je to tým – skupina lidí, kteří mají společný cíl. Není jasnější příklad týmu než skupina vědců, kteří jdou za společnou vidinou. A nezáleží na tom, o jaký cíl se jedná. Tým, zvláště vědecký, je složen z velmi silných individualit – a to přináší problémy komunikační i věcné. Jak je sladit? Jak dát všem prostor a přitom se neodchylovat od hlavní cesty? Která z cest je ta správná? Oslovte externího kouče nebo doporučte vedoucímu týmu, aby přijal koučovací principy. Tým, jehož jste členem nebo který vedete, bude úspěšný.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page