top of page

Lesk a bída učitelství


Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2011

Jedno z obvyklých témat dnešních dnů v odborných i neodborných časopisech je nízká úroveň školství v ČR. Jak se o učitelích, vychovatelích a profesorech dnes vlastně mluví? Co zaznívá v tónu hlasu, když se hovoří o školství? Je to despekt nad jejich neschopností? Je to závist nad dlouhými prázdninami? A jak se při těchto hovorech cítí ti, jichž se to týká? Jsou rozčilení, smutní, naštvaní nebo už je jim to jedno? Nejsou tak trochu lovnou zvěří? Každý po nich něco chce. Ministerstvo, obec, inspekce, rodiče těch, které učí a také ti, pro které jsou vlastně tady – děti a studenti. Co s tím? Jak zvládnout sílící tlaky? Schovat se? Utéct? Bojovat? Podávat stížnosti? Podřídit se?

Jak zajistit spokojenost učitelů, vychovatelů, profesorů, žáků, studentů, ale i jejich rodičů a prarodičů a v samém důsledku nás všech? Jak najít to správné řešení, aby všichni byli spokojeni, vyhověli svým představám, svým přáním a snům, aby učitelství se opět stalo posláním a celá společnost si ho vážila?

Pojďme se vrátit k rozvojové metodě nazvané koučink, o které jsme psali v sérii článků v roce 2009, k metodě, která si po sportovní oblasti oprávněně vybudovala silné postavení ve sféře byznysu, a proto každý, kdo chce dnes být úspěšný, zvažuje využití služeb kouče.

Pro koučink platí dva principy. Jednak, že vychází z poznatků o funkcích lidského mozku, které jsou popsány ve vědecké literatuře a jednak, že pracuje se standardy, prvky a procesy, které mají obecnou platnost. Co z toho vyplývá? Že rozvojovou metodu koučink lze aplikovat ve všech oborech lidského konání. Proč ji tedy nevyuží t i v oblasti školství? Když pomocí koučinku je možné změnit kulturu firmy, proč pomocí téže metody nezměnit kulturu školy? Když pomocí koučinku je možné zvýšit efektivitu, motivaci či konkurenceschopnost, nastavit dobré vztahy, utvořit a vést tým, dosáhnout lepších výsledků ve firmě, proč by to nešlo ve škole a vzdělávacích zařízeních?

Proč zrovna koučink je to, co by mělo vést ke změně? Protože kvantoví fyzici v posledních letech přinášejí důkazy o tom, že si realitu vytváříme sami svým myšlením a svými rozhodnutími. Zjednodušeně to znamená, že co budeme očekávat, to se také stane. Všichni máme naučené způsoby myšlení, které nás vedou k obvyklým rozhodnutím, tedy k očekáváním, která jsou víceméně neměnná. Metoda koučinku v rukách zkušeného kouče nám však umožní přijít si na rozhodnutí, která jsou pro nás nová a současně užitečnější a prospěšnější. Svým novým způsobem uvažování si začneme kolem sebe vytvářet novou skutečnost a v samém důsledku dosáhneme změn, které si přejeme.

Zní to velmi jednoduše. A také velmi jednoduše toho lze dosáhnout. Jediným předpokladem je změnu chtít a být rozhodnut na sobě pracovat. A to u pedagogů, kteří tvoří intelektuální základ národa, určitě nebude problém.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page