top of page

Jak se naučit koučovacímu stylu?

Během našeho seriálu o koučinku a koučování se hodně o této tak zvané měkké dovednosti řeklo, vysvětlilo a ukázalo. Zbývá nám to poslední. Udělat závěr, který povede k tomu, aby každý mohl udělat první kroky k zavedení koučovacího stylu do svého pracovního prostředí a k jeho využití ve své praxi.

Co to je koučovací styl vedení, jak se liší od vlastního koučinku, co udělat jako první, je-li vůle se ho naučit. Aby odpovědi byly co nejpřesnější, požádala jsem o rozhovor pana Ing. Karla Vaňka, výkonného ředitele společnosti Ditipo a.s., kouče společnosti Koučink Centrum s.r.o., lektora …….., který jako první termín koučinkový přístup a koučinkový styl definoval.

Čím byste začal, jestliže byste měl čtenářům MM Průmyslové spektrum přiblížit termín koučinkový přístup?

Protože vím, že čtenáři jsou díky seriálu dobře s koučinkem seznámeni, začal bych tím, že je velký rozdíl mezi pozicí kouče, který s pomocí nástrojů a procesů metody koučinku doprovází jako partner svého klienta na cestě k jeho vytčenému cíli a mezi pozicí manažera, který sice zná nástroje a procesy koučinku, ale nemůže je díky svému postavení důsledně aplikovat. Základní rozdíl je dán vztahem mezi zúčastněnými, kdy pro vztah kouč a klient platí rovnost, zatímco pro manažera a jeho zaměstnance vztah podřízenosti a nadřízenosti. Rozdíl je i v odpovědnosti, kdy kouč není zodpovědný za dosažení cíle svého klienta, zatímco manažer je vždy za splnění úkolu svého podřízeného plně zodpovědný. Další rozdíly bychom našli v oblasti pravomocí nebo motivace. To vše bych shrnul pod slovo koučinková struktura. Ta je pro čistý koučink a pro koučinkový styl (vedení) naprosto odlišná. Co je však pro oba typy společné je koučinkový přístup. Na ten bohužel dnešní manažeři i dokonce i ti, kteří o koučinku něco vědí, často zapomínají. Začnou využívat koučovací strukturu, to znamená, že si stanoví cíle, zhodnotí současný stav, vytipují si možnosti, zahájí konkrétní kroky, definují závazky, ale nezmění svůj přístup, nezmění své myšlení. A jestliže nezmění svůj přístup, nenastane změna a zavádění koučovacích principů vyvolá ve firmě spíše negativní reakce.

Mluvíte o koučinkovém přístupu. Co to znamená? Přístup k čemu? Co konkrétního pod tímto termínem je možné si představit?

Koučinkový nebo koučovací přístup je možné aplikovat na všechny oblasti a činnosti, které se v dané firmě, společnosti nebo organizaci vyskytují. Zahrnuje způsob navazování pracovních vztahů, ispiraci k hledání vlastní cesty, přemýšlení nad celým systémem nikoli nad jednotlivostmi, respekt k názorům jiných, zaměření se na silné stránky a jejich rozvoj. U toho posledního bych se rád zastavil. V naší zemi je obvyklé nejen ve firmách, ale i v osobním životě zjišťovat, co neumíme a to se potom učit. Koučinkový přístup nás vede k hledání toho, v čem jsme dobří, to rozvíjet a dosáhnout proto skvělých výsledků. Tento princip vychází z myšlenky, že v čem jsme dobří, to nás také baví a samozřejmě naopak.

Jaká doporučení byste manažerům dal, jestliže koučovací styl chtějí zavádět do svého pracovního kolektivu?

Pokud se opravdu vedení firmy rozhodlo používat koučovací styl řízení, musí být zaváděn od shora jako součást firemní kultury. Jestliže se ke změnám přistupuje ze spodu, hovořím o vzniku „ostrůvků pozitivní deviace“, kdy šance na probojování změny je malá a její zviditelnění trvá mnohem déle. Proces zavedení koučovacího stylu do firmy bych pak rozdělil na čtyři fáze: analýza, definování přístupu, trénink dovedností a týmový koučink. Nejprve je nutné analyzovat současný stav, pochopit výchozí situaci, vyjasnit si cíle a dohodnout se na rozsahu projektu, protože každá firma má odlišné podmínky, které vychází z její specifické firemní kultury. Druhým krokem je v rámci společné týmové aktivity, nejlépe zážitkové, definovat si svůj vlastní přístup, říct si za účasti všech, co ze základních principů koučinku je pro firmu důležité. Dalším krokem je trénink koučovacích dovedností, které se zaměřují na situace, ve kterých zaměstnanci firmy pracují. Smyslem této fáze je mimo jiné uvědomit si, jak se koučovací dovednosti budou konkrétně používat. Nakonec je nutné zajistit udržitelnost koučovacího přístupu. Zjistit, co funguje a co ne, vyměnit si zkušenosti (například mezi odděleními), rozvíjet to, co se osvědčilo.

Vím, že jste koučovací přístup zaváděl a velmi úspěšně zavedl ve své společnosti. Mluvíte tedy ze své vlastní zkušenosti. Jak tedy postupovat a na co si dát pozor?

Ten, kdo chce do své firmy zavést koučovací styl, by měl jít na kurz o koučování, aby si uvědomil, co tato metoda vlastně je a co umožňuje. Měl by přemýšlet o tom, jak ji využít pro své pracovní příležitosti, co jemu a jeho firmě koučink může přinést, jakým způsobem vytvořit prostor pro spolutvoření už od nejnižších pozic. Každý se jinak identifikuje s tím, co dělá, jestliže postup práce vymyslel, než když mu byla nařízena, protože přebírá odpovědnost a motivuje se. Také by si měl uvědomit rozdíl mezi koučovacími nástroji a mezi koučovacím přístupem. A kdyby nechtěl jít na kurz, může si do své firmy pozvat externího kouče a své požadavky s ním probrat. A pak je tu třetí možnost, vychovat si nebo přijmout interní kouče. Zavádět koučovací styl ve vlastní režii je ovšem velmi náročné. Zejména proto, že se může vždy objevit něco, co je pro firmu na první pohled důležitější a je nutné to neodkladně řešit a analýza, definování přístupu, trénink či hodnocení této měkké dovednosti, kterou koučovací styl je, je možné odložit na později. A na co si dát pozor? Aby zavádění koučinkového stylu akceptovali všichni klíčoví lidé. Jinak projekt nebude úspěšný a k požadované změně nebo změnám nedojde.

… a závěrečné shrnutí?

Je nutné, aby lidé ve firmě pochopili, co je koučovací přístup, osvojili si ho a věděli, co jim přináší. Aby se ho učili na konkrétních situacích, protože jen tak uvidí, že se něco určitého mění. Zaměstnanci se nemusí mít všichni rádi, ale musí vědět, že jsou ve firmě proto, aby něco společně dokázali.

Už jste se rozhodli pro využití koučinkových principů ve vašem okolí prostřednictvím koučinkového přístupu? Nebo je vám bližší čistý koučink, pomocí kterého chcete dosáhnout na své sny a na svá přání? Přeji vám hodně dobrých rozhodnutí.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page