top of page

Jak využít potenciál týmu

Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2009

Tým! Potenciál! Využití potenciálu týmu! Slova, která se dnes velmi často a velmi lehce používají. Je to módní hovořit o týmu a nebo je to opravdu důležité? Kde začít, když anglické slovo „team“, jehož původní význam „spřežení“, má v českém jazyce mnoho významů – družstvo, sestava, mužstvo, skupina, kolektiv, parta…

Obvykle se výraz tým používá pro skupinu lidí, kteří společně plní nějaký úkol nebo chtějí dosáhnout určitého cíle, což je možné pouze při spolupráci všech členů. Každý tým má svoji vlastní dynamiku, má své problémy, své prohry, ale i své radosti a svá vítězství. Také má své hodnoty, svůj vývoj a svůj potenciál. Tým se nerovná součtu jedinců, kteří ho tvoří. Zástup dospělých, objektivních a zralých osob, bereme-li je izolovaně, nemusí automaticky tvořit dospělý, objektivní a zralý tým. Pokud nejsou nastavena pravidla pro fungování konkrétního týmu, jeho členové pak hledají své role podvědomě a stanoveného úkolu nebo vytčeného cíle nedosáhnou nebo ho dosáhnou s nepřiměřeným úsilím.

Každý se s problémem, jak má tým dobře fungovat, setkal. Ať již v pozici člena týmu nebo v pozici jeho vedoucího, manažera či lídra. Jak se tedy vyhnout potížím, jak správně vést skupinu lidí, aby byla kvalitním týmem a jak dobře využít jeho potenciál? Tuto otázku jsem položila paní PhDr. Veronice Langrové, Ph.D., nezávislé koučce, jejíž specializací je osobní a týmový koučink pro korporátní klientelu.

„Na tuto otázku bych odpověděla: používat prvky týmového koučinku. Klíčem k tomu je poznat rozdíl mezi skupinou a týmem. Pro přehlednost nabízím následující shrnutí, které rozdíl mezi vztahy ve skupině a vztahy v týmu jednoduše ozřejmí.

Z uvedeného vyplývá, že jedinečnost členů týmu je jeho největší hodnota a v této jedinečnosti leží nevyužitý potenciál skupiny. Na první pohled je možné vidět rozdíl mezi skupinou a týmem. V týmu všichni pracují, ale ve skupině se někteří takzvaně vezou.“

Co byste poradila manažerům, kteří řídí již dlouho fungující tým, u kterého je evidentní ztráta energie a jehož členům se během doby vytratila motivace?

„Doporučila bych jim, aby si společně se všemi členy svého týmu připomenuli, co přináší organizaci, ve které pracují, proč je jejich práce důležitá a v čem je jedinečná, výjimečná a nepostradatelná a jak se podílí na výsledcích celé firmy. Doporučila bych jim, aby se zeptali lidí ve svém týmu na jejich názory, aby poznali zejména podle míry jejich motivace a podle míry jejich zapojení, zda opravdu vedou tým a nebo pouze řídí skupinu jednotlivců. A nakonec bych jim nejen doporučila, ale požádala je, aby členy svého týmu chválili za to, že přispívají k řešení a k výsledku, k naplnění cíle nebo vytčené strategie. Protože lidé musí vědět, že je někdo vidí a slyší, protože lidé se musí podívat na hodnoty, které vytvořili, protože lidé musí poznat, jak to, čeho dosáhli, je posune dál. Prostě nezapomenout na jejich ocenění. To vše povede k tomu, že svůj „starý“ tým přetvoří tak, aby fungoval jako „nový“, který bude mít opět velký potenciál.“

Na závěr si společně se členy svého týmu zkuste odpovědět na následující otázky. Jaké byly nejlepší týmy, ve kterých jste se ocitli? Z jakého důvodu tyto týmy označujete jako nejlepší? Jak jste se cítili jako jejich součást? Jaká byla vaše role v tomto týmu? Čím jste přispěli k činnosti tohoto týmu? Co vám členství v tomto týmu přineslo?

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page