top of page

Koučink, coaching - co to je?

Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2009

Koučink, coaching – co to je? Pro někoho je to nové slovo, někdo si vybaví sportovní utkání, někomu to sice něco říká, někde to zaslechl, ale neví přesně …

Tak to je přesně ten důvod, proč jsem přijala nabídku šéfredaktora tohoto časopisu pana Ing. Romana Dvořáka. Pokusit se přiblížit čtenářům význam slova, které již v češtině zdomácnělo, dokonce má i počeštěný tvar a nemusí se tedy psát anglicky, i když z angličtiny vzniklo.

Když jsem se s koučinkem před pěti lety seznámila, netušila jsem, jak mi v tom dobrém slova smyslu změní život.

Začala jsem lépe komunikovat s lidmi okolo sebe, dávala jsem větší prostor svým podřízeným, snažila jsem se naslouchat jejich názorům, povedlo se mi zlepšit vztahy v týmu, který jsem řídila, snadněji jsem přijímala rozhodnutí mých nadřízených, začala jsem si klást otázky, které mne rychleji dovedly k úspěšnému splnění úkolu. Po roce jsem dospěla k názoru, že nejlepším řešením pro mne je společnost opustit a založit si vlastní firmu, dělat to, co mne baví a co umím.

Proto v seriálu o koučinku bych se ráda nejen podělila o vše, co o koučování vím, ale zejména bych chtěla představit zajímavé lidi, kteří s koučinkem a koučovacím přístupem mají něco společného. Používají ho při práci, dosahují s jeho pomocí svých cílů, řeší si své osobní problémy, plní své plány, zlepšují si pracovní týmy, jsou díky němu úspěšní, pracují efektivněji, umí využívat svůj čas, učí koučovat nebo koučují jiné lidi. A společně s nimi bych chtěla ukázat v jakých konkrétních situacích je možné koučovací principy použít.

Právě nyní slyším otázky typického čtenáře MM Průmyslového spektra – muže se vzděláním technického směru, který se velkou měrou podílí na rozhodování a řízení:

Tak co to je? O čem mluvíte?

– Mluvím o kladení otázek a vedení rozhovoru takovým způsobem, abyste se rychle dostal k jádru věci, k řešení úkolu, k vytčenému cíli. Mluvím o podívání se na věci z jiného úhlu, které v samém důsledku vedou ke změně celého myšlení.

Komu se otázky kladou?

– Můžete si je klást sám sobě nebo druhým, pak mluvíme o koučovacím přístupu nebo o koučovacím stylu, ale také Vám otázky může dávat kouč a to se pak jedná o čistý koučink.

Co se tím dá vyřešit?

– Vše, co je v této chvíli pro Vás důležité.

A nyní mi dovolte malou ochutnávku:

Představte si, že jste se nějakým kouzlem přenesli v čase na konec tohoto roku. Je silvestrovský večer 2009 a Vy si zrovna se svými nejbližšími připíjíte na úspěšný rok 2009, který právě končí. K tomu přípitku máte opravdu důvod – byl to totiž jeden z nejlepších roků Vašeho života!

Vychutnejte si chvilku ten pocit a pak se sami sebe zeptejte: Proč jste tak spokojený? Jak se to stalo? Jak jste to dokázal? V čem konkrétně pro Vás byl rok 2009 tak výjimečný a úspěšný? Co se Vám podařilo? Jakou novou příležitost jste pro sebe objevil? Jaký Váš sen jste si splnil? Kdo Vám v tom nejvíce pomohl nebo co Vám v tom nejvíce pomohlo? Jaké Vaše silné stránky jste přitom využil? Když se teď ohlížíte za uplynulým rokem zpět, na co nejraději vzpomínáte? Co jste vlastně udělal, jaké kroky jste podnikl, že jste dosáhl tak skvělého výsledku?

Dokázal jste si odpovědět na všechny tyto otázky? Výborně! Teď už zbývá jenom maličkost – přenést se zase zpátky do současnosti a pustit se do toho!

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page